Změna výše příspěvku na péči

Od 1. 7. 2019 došlo ke změně výše příspěvku na péči. Celé znění na portálu MPSV