McDonald’s – výsledky rozborů bezlepkových burgerů opět pod mezí

McDonald’s Česká republika provedl v listopadu anonymní kontrolu bezlepkových burgerů v 10 restauracích v Čechách a na Moravě. Ve všech kontrolovaných vzorcích nebyl zjištěn obsah lepku v měřitelném množství. Výsledky tak navázaly na kontroly provedené v minulých letech.