VZP – příspěvek na bezlepkovou dietu za 2 pololetí 2019

Připomínáme, že do konce roku je možné žádat o příspěvek na bezlepkovou dietu Všeobecné zdravotní pojišťovny za 2. pololetí. 

Příspěvek za období červenec – prosinec 2019 se vyplácí dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2019 do 31.12. 2019.  Přesné podmínky vyplacení příspěvku naleznete na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny.