Zdravotní pojišťovny celiakům v r.2020

Přehled pomoci, kterou poskytují zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2020.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – VZP – 111  až  6 000,- Kč

Příspěvek až 6000,-Kč  je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Příspěvek je určen na potraviny s označením „bezlepková“ nebo „bez lepku“, zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2020, nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně. Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2 x ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000,- Kč, a to od 1. 7. do 31. 8. 2020 za první pololetí a od 1. 12. do 31. 12. 2020 za druhé pololetí. Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením „bezlepková“ nebo „bez lepku“ nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny. Příspěvek se nevztahuje na přirozeně bezlepkové potraviny (zelenina, maso apod.). V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie a na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady.

Doklad o diagnóze předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti. 

Podrobné podmínky jak příspěvek získat zde.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR – VOZP – 201

Nepřispívá. Preventivní programy VOZP.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – ČPZP – 205 – příspěvek 1000,- Kč

Příspěvek na celiakii – bezlepkovou dietu poskytuje ve skupině programů určených pro děti a mládež do 17 let včetně (preventivní program "Celiakie, dědičné metabolické poruchy") ve výši až 1 000 Kč. Pojištěnec, který dosáhne 18 let v roce 2020, se rozhodne, zda bude čerpat příspěvek ze skupiny preventivních programů pro děti a mládež do 17 let včetně nebo ze skupiny preventivních programů pro muže/ženy od 18 let (čerpání mezi skupinami programů nelze kombinovat). Uvedenému pojištěnci, který již začal čerpat příspěvky v rámci jedné skupiny programů, bude umožněno dočerpat příspěvky v rámci této skupiny programů.

Podrobné podmínky jak čerpat příspěvek.

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ – OZP – 207

Příspěvek na úhradu bezlepkových potravin označených jako bezlepkové (kódem na účetním dokladu "BLP") či vyšetření potravinové intolerance, mohou pojištěnci získat díky výhodám bonusového systému VITAKARTY. Konkrétní informace má každý pojištěnec ve své VITAKARTĚ.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA – až 4000,-Kč

Příspěvek na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii; vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání), 1x za rok, bez rozdílu pohlaví a věku.

Podrobnosti čerpání .

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR – ZPMVCR – 2011 příspěvek 500,-/1000,-Kč

V rámci programu podpory specifických diet –  v rámci prevence komplikací vzniklých požíváním potravin, na které má pojištěnec intoleranci nebo alergii, na úhradu nákupu potravin, vhodných pro tyto diety: Bezlepková – při diagnostikované celiakii, dg. K 90.0, K 90.2

Pojištěnec od 19 let (dospělý) může čerpat v rámci jednoho programu dle svého výběru až do maximální výše až 500,- Kč ročně. Pojištěnec do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až do výše 500,- Kč (až 1 000,- Kč ročně). Lze čerpat jednorázově nebo jednotlivě na položku/y z programů dle svého výběru.

Podrobné podmínky zde.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojištovna – RBP – 2013 – příspěvek – 1000,- Kč 

Na finančně náročnou bezlepkovou dietu pro pojištěnce s touto diagnozou příspěvek na nákup potravin celiakům bude vyplacen do výše  1.000 Kč jednorázově, a to na základě „Potvrzení pro poskytnutí příspěvku na celiakii“ od praktického lékaře nebo gastroenterologa. V případě opakovaného čerpání není nutno Potvrzení předkládat. Příspěvek je určen na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně a na potraviny s označením bezlepková nebo bez lepku. Z dokladu musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (nutností je prokazatelné označení na dokladu). Neproplácí se pivo pro celiaky. Sloučením příspěvků lze získat až 10 000 Kč.

Podrobnosti čerpání.

Zpracovala Společnost pro bezlepkovou dietu z.s., leden 2020