ČSSZ: Změna v ošetřovném

Parlament ČR schválil novelu zákona č. 187/2006 Sb., zákona o nemocenském pojištění. Zákon nově upravuje podmínky pro poskytování ošetřovného.

Novela stanoví, že ošetřovné bude vypláceno po dobu platnosti mimořádného opatření po uzavření školních a dětských zařízení. Zároveň dochází i ke zvýšení věkové hranice dítěte, na které lze čerpat ošetřovné za současných mimořádných opatření, a to do dovršení věku 13 let dítěte.

Dále je možné čerpat dávky ošetřovného u lidí, kteří nemohou vykonávat svoje zaměstnání, a to z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I., lehká závislost, podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě po skončení povinné školní docházky a po té nejdéle však do 26 roku věku, jestliže se připravuje na budoucí povolání, z důvodu zdravotního stavu nemůže vykonávat výdělečnou činnost a v případech, kdy student nezískal základní vzdělání a pokračuje ve studiu.

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá pečující osoba a v rámci daného měsíce se mohou s původní pečující osobou v poskytování péče libovolně vystřídat, nikoliv však v jednom kalendářním dnu. Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, tak jak je po skončení daného měsíce uvede na tiskopis „Výkaz péče o dítě“ z důvodu uzavření výchovného zařízení. K žádosti o ošetřovné je třeba vždy, po skončení kalendářního měsíce, předat zaměstnavateli (elektronicky) výše uvedený tiskopis „Výkaz péče o dítě“ z důvodu uzavření výchovného zařízení. Tím se samozřejmě myslí, jak vzdělávací zařízení, tak také zařízení sociálních služeb, jejichž činnost byla v důsledku mimořádných opatření pozastavena.

Bližší informace a postup najdete na tomto odkaze.

Výše uvedené ošetřovné se týká zaměstnanců, kteří byli v zaměstnaneckém poměru. Netýká se osob, které pečují o dítě v aspoň I. stupni míry závislosti, dítě navštěvovalo denní nebo týdenní stacionář, které byly uzavřeny, ale pečující osoba neměla zaměstnání.