Doporučení pro chronické pacienty

Doporučení pro chronické pacienty je materiál, který zpracovala pacientská rada při MZ ČR. Přesto, že dochází k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, je důležité, aby lidé, kteří mají chronická onemocnění, stále dodržovali některé zásady ochrany. 

Materiál si můžete přečíst včetně dalších informací a doporučení na webu Národní rady zdravotně postižených.