VIDEO záznam Workshop – bezlepkové potraviny

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout video záznam Workshopu na téma "Bezlepkové potraviny", který se uskutečnil v Národním zemědělském muzeu v listopadu 2019. 

Dnešní den (16.květen) vyhlásila Evropská asociace společností celiaků (AOECS) Mezinárodním dnem celiakie. Zároveň na dnešní den bylo naplánované naše 15.Fórum celiaků – Gluten Free Prague Expo 2020, které se bohužel v současné době nemohlo uskutečnit. 

Záznam workshopu pořádaného Výzkumným ústavem potravinářským Praha (vupp.cz; Databáze bezlepkových potravin) Vám může aspoň částečně nahradit odpolední přednáškovou část Fóra, která bývá tradičně zaměřená na pravidla bezlepkové diety. Nejen novým pacientům – celiakům může pomoci se lépe orientovat v této problematice a ujistit se, že nedělají zbytečné dietní chyby.

V případě dotazů ohledně pravidel bezlepkové diety, se neváhejte na nás obrátit ( celiak@celiak.cz).