ŽITO a bezlepková dieta při celiakii

Čas od času se vynoří otázka, zda je žitný chléb vhodný při bezlepkové dietě. Je všeobecně známo, že při bezlepkové dietě je zakázáno konzumovat všechny druhy pšenice a žito, ječmen i jejich křížence. Přesto se především na sociálních sítích a dokonce i v knihách objevuje, že kváskový žitný chléb mohou vyzkoušet i lidé s celiakií.

Obrátili jsme se proto na odborníky, Ing. Janu Rysovou (VUPP) a Ing. Danu Gabrovskou, PhD. (Potravinářská komora ČR), aby vysvětlily, jak to tedy s žitem a bezlepkovou dietou je:

Změřit obsah lepku v pšeničném/žitném chlebu není úplně jednoduché. ELISA testy, které se běžně používají na kontrolu malých množství lepku, se pro běžný chléb z pšenice či žita nehodí, protože testy jsou nastaveny na velmi nízké hodnoty lepku (v přepočtu max. 80 mg/kg). Celkový obsah bílkovin nám také nepomůže, protože zachytí i bílkoviny jiné než lepkové včetně bílkovin z droždí, pokud je ve složení výrobku.

Odhadem jsme stanovili, kolik bílkovin podobných lepku (tj. rozpustných v roztocích lihu nebo v roztocích solí) je v žitném chlebu. Použili jsme nutriční údaje na webech internetových prodejců a vybírali údaje o čistě žitném chlebu. Pro informaci: žitný chléb je takový, který obsahuje alespoň 90 % žita. Ale my jsme hledali chléb bez příměsi pšenice nebo přidaného lepku. Našli jsme chleby v rozmezí obsahu celkových bílkovin od 4,6 do 9,2 %, nejvíce hodnot se pohybovalo kolem 6,5 % a s touto hodnotou také budeme dále počítat.

V bílkovinách žitné mouky je obsaženo kolem 45 % sekalinu a dalších bílkovin patřících k lepku. Ve 100 g žitného chleba je tedy 6,5 g celkových bílkovin a z tohoto množství je cca 2,9 g lepku. To je 29 g lepku na kg chleba.

Protože podle nař. EU  828/2014 je pro označení bez lepku hranice 20 mg lepku/kg výrobku, je to 1450x více, než může celiak konzumovat.

Tím jsme se vypořádali s žitem jako takovým. Nyní se věnujme žitnému kvásku. Směs žitné mouky a vody samovolně nebo s přidáním vhodné kultury prokysá, bakterie a kvasinky spotřebují část cukrů a dokáží také rozložit část bílkovin na menší úseky (peptidy). Kvásek chleba nakypří, ochutí a také zvýší trvanlivost chleba. V žitném kvásku jsme stanovili 6,25% bílkovin, z toho polovina (3,15%; to je 31,5 g/kg) je lepek. V ELISA soupravě nám lepek v žitném kvásku vycházel vysoko nad kalibraci, je tedy vysoce imunoreaktivní. Ani žitný kvásek sám o sobě není tedy podle tohoto výsledku bezlepkový, protože činnost mikroorganismů nestačila dostatečně naštěpit žitnou bílkovin. Tak ani žitný kváskový chléb není vhodný pro celiaky.

Závěr :
ŽITNÝ CHLÉB CELIACI ZKOUŠET NEMOHOU, POKUD NECHTĚJÍ HAZARDOVAT SE SVÝM ZDRAVÍM!

Pro názornost na obrázku máte hromádku lepku odpovídající 29 g a vedle malou tečku s 20 mg lepku, což je limit pro označení bez lepku, daný legislativou (Nařízení 828/2014).