Kolik je diagnostikovaných celiaků? (aktualizace data 2019)

Stejně jako v minulém roce jsme požádali Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) o počty celiaků v roce 2019. Analýza dat se opírá o identifikaci pacientů s diagnózou K90.0 Střevní malabsorpce-Céliakie a L13.0 Jiná bulózní onemocnění – Dermatitis herpetiformis.

Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb o vykázaných diagnózách bylo v České republice v roce 2019 identifikováno  25 379 celiaků. Z toho bylo 7 738 mužů a 17 641 žen. Podle těchto údajů počet celiaků každoročně narůstá. Za předpokladu prevalence celiakie v populaci 1:100,  je diagnostikována přibližně 1/4 nemocných.
Pozn: Nejedná se o absolutní počet, jsou zaevidováni pouze lidé, kteří s diagnozou céliakie navštívili v daném roce lékaře.

Na žádost Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zpracoval ÚZIS