Pravidelná schůzka celiaků – 10. září 2020

Zářijová čtvrteční schůzka celiaků se uskuteční od 18 hodin v kancelářských prostorách spolku Společnost pro bezlepkovou dietu v Polské 15, Praha 2 - Vinohrady. Důvodem přesunu schůzky z knihovny III. interní kliniky FN, Praha 2 je současná situace.