Dotazník: Zkušenosti celiaků ve veřejném stravování v ČR

Studentka oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze prosí o vypnění dotazníku "Zkušenosti celiaků ve veřejném stravování v České republice".

Dotazník poslouží jako podklad pro praktickou část bakalářské práce, a je zaměřen na prozkoumání zkušeností celiaků ve veřejném stravování. Dotazník Vám zabere přibližně 5 minut.