Celiakie a očkování proti covid-19

Jak je to s očkováním proti covid-19 nás celiaků jsme se zeptali paní Doc. MUDr. Ivy Hoffmanové, PhD.:

Celiakie stabilizovaná bezlepkovou dietou není žádnou kontraindikací k očkování proti jakékoliv nemoci, a to včetně onemocnění covid-19. Celiakie je autoimunitní onemocnění, které se vlivem přísné bezlepkové diety dostává „pod kontrolu“. Autoimunitní proces je u celiaka dodržujícího bezlepkovou dietu potlačen. Celiak dodržující bezlepkovou tedy není imunitně kompromitován.
Jinými slovy: celiak, který dodržuje bezlepkovou dietu, nemá žádné zdravotní obtíže a má normalizované hladiny autoprotilátek (protilátky proti tkáňové transglutamináze, popř. protilátky proti endomyziu či proti deamidovaným gliadinovým peptidům) může být očkován proti onemocnění covid-19 schválenými vakcínami.
Výrobci dosavadních v Evropě schválených mRNA vakcín (firmy Pfizer-BioNTech a Moderna) neuvádějí žádné specifické kontraindikace pro celiaky.
Obecně lze považovat mRNA vakcínu za bezpečnou a účinnou. Často je mylně chápáno, v jakém smyslu je mRNA vakcína novým typem vakcíny.  Novost spočívá v tom, že se do lidského těla nevpravuje oslabený či inaktivovaný virus. Ve skutečnosti však technologie mRNA vakcíny není nová, neboť je studována několik desetiletí. Její klinické využití urychlila současná koronavirová pandemie a dostatek financí v této souvislosti uvolněných. Je třeba se ohradit proti všem dezinformacím kolujícím ohledně mRNA vakcín. Ze své podstaty se mRNA nemůže zabudovat do lidského genomu (působí pouze v cytoplazmě imunitních buněk, do buněčného jádra – kde sídlí DNA – neproniká). Dále je třeba zmínit, že mRNA vakcína prošla (stejně jako jiné vakcíny) standardními a rozsáhlými studiemi prověřujícími jejich bezpečnost a účinnost. Pro více informací lze navštívit fundované stránky, např.
Lze shrnout, že očkování proti onemocnění covid-19 lze celiakům stabilizovaným bezlepkovou dietou doporučit.
Celiak s nově diagnostikovanou celiakií by měl být očkován až po stabilizaci onemocnění. O tom rozhodne v konkrétním případě ošetřující lékař na základě klinického stavu a hodnot autoprotilátek.
Závěrem je nutno zdůraznit, že celiak přísně dodržující bezlepkovou dietu je v podstatě zdravý jedinec. I přes současnou epidemiologickou situaci není na místě podléhat jakékoliv skepsi či negativismu. Naopak je třeba nepolevovat v přísné bezlepkové dietě. Neboť právě u celiaka je přísná bezlepková dieta (vedle obecných epidemiologických doporučení: roušky, rozstupy, dezinfekce rukou, časté větrání, pohyb na čerstvém vzduchu, pravidelná fyzická aktivita, nepřibývání na váze, ovoce, zelenina, vitaminy, dostatek spánku, udržování pozitivního myšlení …) klíčem k zajištění správného nastavení imunitního systému.
Dříve nebo později se epidemie dostane pod kontrolu (tak jako jakákoliv epidemie v lidské historii). Čím více z nás bude očkováno, tím lépe. Sama jsem byla očkována již 27.12. 2020 a kromě mírné, jednodenní bolesti v místě vpichu (tak jako po každé předchozí vakcíně) jsem neměla a nemám žádné obtíže.
S mnoha pozdravy
Iva Hoffmanová, 6.1. 2021