Zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2021

Přehled pomoci, kterou poskytují zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2021.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – VZP – 111  až  6 000,- Kč

Příspěvek až do výše 6000,-Kč/rok  je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Příspěvek je určen na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2021.

K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě obědů. Při první žádosti v kalendářním roce však musí být předložen doklad o diagnóze celiakie, a to i pokud byl předložen v dřívějších letech.

Příspěvek bude poskytován 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to na základě žádosti podané (za první pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2021; za druhé pololetí od 1. 12. do 31. 12. 2021). Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí. V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie i na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady. Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let musí předložit rodný list  dítěte. Seznamte před podáním žádosti  se všemi potřebnými informacemi.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR – VOZP – 201

Celiakům nepřispívá. Preventivní programy VOZP.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – ČPZP – 205 – až 1000,- Kč

Příspěvek na bezlepkovou dietu poskytuje zákonným zástupcům  dětí s celiakií do 17 let včetně ve výši až 1 000 Kč.

Podrobné podmínky jak čerpat příspěvek.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části „Zásady čerpání preventivních programů„. Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ – OZP – 207 – až 10000,-Kč

V rámci programu ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY PRO CHRONICKY NEMOCNÉ lze čerpat do max. výše příspěvku na bezlepkové potraviny (označené na účetním dokladu kódem „BLP“) v rámci Bonusového systému až 10 000 korun.

Prostřednictvím aplikace VITAKARTA mohou pojištěnci OZP využít veškerých služeb, aniž by museli osobně navštívit kamennou pobočku.

Podrobnosti čerpání příspěvku.

Aktualizace: Příspěvek na bezlepkové potraviny mohou  klienti získat pouze přes kredity a je čistě na jejich zvážení, za který z více jak 50 programů své kredity promění. Klient samozřejmě může své kredity rozdělit do čerpání několika programů. Při čerpání příspěvku za kredity ve VITAKARTĚ žádné potvrzení o diagnóze předkládat klienti nemusejí, pouze na účtence musí být potraviny označené jako „blp“.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA – 209 – až 4000,-Kč

Příspěvek na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii lze čerpat 1x ročně bez rozdílu věku od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021. Nutné je vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání).

Podrobnosti čerpání příspěvku.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR – ZPMVCR – 2011 až 2000,-Kč nad rámec ostatních programů

Čerpání v rámci programu podpory specifických diet – Bezlepková při diagnostikované celiakii, dg. K 90.0, K 90.2 Pojištěnec do 18 let (dítě) i dospělý nad 19 let  může čerpat nad rámec základních programů příspěvek až 2 000 Kč jednorázově nebo vícekrát  z Programu Podpora specifických diet.

K žádosti o příspěvek je nutné přiložit potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy, nebo lékařskou zprávu, kde je diagnóza uvedena. Příspěvek se vztahuje na úhradu nákupu bezlepkových  potravin  vč. bezlepkových obědů. Platební doklad za takové potraviny musí obsahovat příslušné označení bezlepková či bez lepku. Na tento program může rodič postoupit ve prospěch dítěte svůj základní příspěvek 500 Kč. Možnost čerpání: 4. ledna 2021 – 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Podrobnosti čerpání.

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojišťovna – RBP – 2013 – příspěvek 1000,- Kč

Sloučením finančních prostředků lze získat až 10 000 Kč. Příspěvek se poskytuje bez rozdílu věku pro pojištěnce s celiakií. Poprvé je nutné předložit tiskopis Potvrzení o celiakii. Přehled na nákup čeho můžete příspěvek čerpat najdete v přehledu Potraviny a suroviny pro celiaky.  Předkládáte účtenky za nákup potravin k proplacení.  V případě, že žádost o úhradu a doklady o nákupu zasíláte poštou, vkládáte do schránky na pobočce nebo podáváte na podatelnu RBP, zdravotní pojišťovny, je nutné přiložit  Čestné prohlášení k nákupu potravin celiaků.

Podrobnosti jak čerpat příspěvek.

 Zpracovala Společnost pro bezlepkovou dietu, únor 2021