Projekt CD SKILLS – Mezinárodní průzkum v oblasti celiakie

Zapojte se do mezinárodního průzkumu v oblasti celiakie „Projekt CD SKLILLS“, jehož cílem je zlepšení péče o celiaky.

Dotazník naleznete na adrese :  https://www.surveymonkey.com/r/Q3_CD_SKILLS_CZE

Dotazník je možné vyplňovat jak z pohledu rodiče nebo pečovatele, tak z pohledu samotného celiaka v případě, že je starší 15 let. V těch rodinách, kde je celiaků více, je vhodné vyplnění za každého celiaka zvlášť. Výzkum je velmi důležitý pro prosazení zlepšení péče o celiaky a jeho výsledky mohou pomoci při vyjednávání o zavedení finanční podpory celiakům. 

Jedná se o evropský projekt, který byl  podpořen ve 3. kole výzvy Interreg Danube Transnational Programme, specifický cíl 1.2. Zvyšování kvalifikace pro podnikání a sociální inovace. Vedoucím partnerem projektu je University Medical Center Maribor ze Slovinska. Garantem projektu za Českou republiku je MUDr. Peter Szitányi, PhD. z KPDPM VFN.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu a řízení zdravotní péče u pacientů s celiakii.

Srovnáním a harmonizací postupů v diagnostice a léčbě celiakie v rámci „Dunajského regionu“ (zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu) můžeme optimalizovat stávající praxi v daném regionu.

Výsledky projektu budou využity při vývoji nových inovativních diagnostických a léčebných metod, zlepšení vzdělávání v oblasti diagnostiky, či vytvoření mezinárodní poradenské sítě.

Projekt bude trvat 30 měsíců a bude zahrnovat tyto hlavní aktivity:

 1. Posouzení a srovnání aktuální úrovně diagnostiky a managementu celiakie v jednotlivých zemích
 2. Vývoj a otestování nových diagnostických metod, které by umožnily časnou detekci celiakie
 3. Rozvoj nových inovativních edukačních nástrojů pro pacienty a lékaře (elektronicky), vytvoření mezinárodní koordinační sítě.

Partneři projektu:

 1. University Medical Center Maribor
 2. Municipality of Maribor
 3. Medical University of Graz
 4. University Children´s Hospital
 5. Children’s Hospital Zagreb
 6. General University Hospital in Prague (VFN v Praze)
 7. Serbian Celiac Society
 8. National Institute for Mother and Child Health Alessandrescu-Rusescu
 9. CeliVita – Living with Celiac Disease
 10. Heim Pal National Paedaitric Institute
 11. University of Debrecen
 12. Medical University – Varna Prof. Dr. Paraskev Stoyanov
 13. »Nicolae Testemitanu« State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Kishinau
 14. LMU University Hospital Munich

Strategičtí partneři projektu:

 1. Schär AG/SPA
 2. Romanian Association for Gluten Intolerance
 3. Croatian Institute of Public Health
 4. Bulgarian Celiac Association
 5. Bulgarian Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
 6. Hungarian Pediatric Gastroenterology Society
 7. Health Service Youth and Family Office, City of Graz

Více o projektu si můžete přečíst na těchto odkazech: