Mezinárodní den celiakie – kampaň 2021

Mediální kampaň Společnosti pro bezlepkovou dietu k Mezinárodnímu dni celiakie:

“ O své nemoci ví jen každý čtvrtý celiak“

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.