Zdravá třináctka pro děti

Společnost pro výživu vypracovala v rámci výživových doporučení pro děti Třináct rad ke zdravé výživě dětí.
Bod č. 6 se zabývá zařazováním obilovin do výživy děti.
Doporučuje se zařadit obiloviny mezi 4. až 7. měsícem věku dítěte.