Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. 11.9.2021

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zveme Vás na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 11. září 2021 od 15,00 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, v sále č.1, vstup přes halu č.6 v rámci 16. FÓRA CELIAKŮ.

Program valné hromady

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Volba pracovní komise (mandátové a návrhové)
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2020
  • Přehled činnosti, realizované projekty v r. 2020
  • Zpráva o hospodaření za r. 2020
  • Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2021
 1. Zpráva revizní komise za r. 2020
 2. Diskuze – různé
 3. Návrh a přijetí usnesení
 4. Závěr valné hromady

V případě, že valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,30 hodin konat náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.
(*DLE STANOV SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU Z.S.)