Počty celiaků v České republice v roce 2020

Tak jako v minulých letech  jsme požádali Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) o počty celiaků v minulém roce 2020. Analýza dat se opírá o identifikaci pacientů s diagnózou K90.0 Střevní malabsorpce-Céliakie a L13.0 Jiná bulózní onemocnění – Dermatitis herpetiformis.

Nejedná se o absolutní počet, jsou zaevidováni pouze lidé, kteří s diagnózou céliakie navštívili v daném roce lékaře.

Zajímalo nás, jak se projeví na těchto číslech vliv pandemie.

Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb o vykázaných diagnózách bylo v České republice v roce 2020 identifikováno  23 800 ( v r.2019 to bylo 25 379 celiaků).

Z toho bylo 7 272 mužů a 16 528 žen. Za předpokladu prevalence celiakie v populaci 1:100,  je diagnostikována přibližně 1/4 nemocných.

Obrázek níže – počet celiaků dle bydliště dle bydliště ve vztahu podle počtu obyvatel daného regionu

Na žádost Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zpracoval ÚZIS