Doporučení pro pacienty, jak postupovat při příznacích covidu-19

Praktičtí lékaři vydali doporučení, jak v současné době postupovat při příznacích covidu-19.

Informace naleznete na webu Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v sekci Informace pro pacienty.