17. Fórum celiaků – GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2022 ODBORNÝ PROGRAM 21.květen 2022

DISKUZNÍ FÓRUM „CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM“

HLAVNÍ SÁL (VSTUP PŘES HALU Č.6)

10:30    DOPOLEDNÍ BLOK DIAGNÓZA CELIAKIE

10:40    MUDr. Peter Szitányi, Ph.D., zástupce přednosty kliniky pro výuku pediatrie Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolizmu KPDPM VFN a 1LF UK

Celiakie u dětí a projekt CD-SKILLS

11:20    Doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., Interní klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Celiakie: genetika, diagnostika a léčba

12:30 – 13:00     polední přestávka

13:00    ODPOLEDNÍ BLOK ŽIVOT S BEZLEPKOVOU DIETOU

13:00    Ing. Petr Cuhra, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ředitel inspektorátu v Praze

Výsledky kontrol bezlepkových potravin prováděných SZPI

13:30    Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR

Inovativní bezlepkové výrobky

13:50    Ing. Jana Rysová, Výzkumný ústav potravinářský Praha

Analýzy obsahu lepku v potravinách a význam nutričních údajů

14:20    Jitka Dlabalová, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. 

Sociální otázky spojené se životem na bezlepkové dietě

14:40    Ing. Tereza Ferenčíková Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

Informace z AOECS a CYE

15:00    VALNÁ HROMADA Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

PROGRAM PRO DĚTI

Ilegumova divadelní společnost

od 11.00  divadelní představení Malá mořská víla, výtvarná „ruličková“ dílna

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2022

10:00  – 15:00 Výstava a prodej, bezlepkové občerstvení

seznam vystavovatelů a objednávkové formuláře 

PROGRAM KE STAŽENÍ 

Informace pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu