Dotazník: Implementace bezlepkového stravování v české gastronomii

Studentka posledního ročníku VŠ hotelové a ekonomické si pro svou diplomovou práci vybrala téma: Implementace bezlepkového stravování v české gastronomii. Toto téma je jí blízké , protože je sama také celiak.

Cílem dotazníku je zjistit nabídku bezlepkových jídel v českých restauracích, rizika spojená s bezlepkovým stravováním na veřejnosti a ochotu či znalosti personálu týkající se přípravy pokrmů bez lepku.

Za vyplnění dotazníku, který bude součástí její práce, všem děkuje. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění nezabere více než 5 minut.

Dotazník zde.