17. FÓRUM CELIAKŮ – GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2022 – zpráva z akce

U příležitosti Mezinárodního dne celiakie se v sobotu 21. května konalo každoroční FÓRUM CELIAKŮ Společnosti pro bezlepkovou dietu.

Již 17. Fórum celiaků proběhlo v PVA EXPO Praha a jako obvykle bylo rozděleno na dvě části. Odborná část s názvem „Celiakie nejen zdravotní problém“ byla zaměřena na onemocnění, jeho diagnostiku a na praktické otázky života na bezlepkové dietě. Druhou částí pak bylo Gluten Free Prague Expo 2022, kde se představili výrobci a dovozci bezlepkového sortimentu s nabídkou výrobků, občerstvení a ochutnávek.

17. FÓRUM CELIAKŮ

V rámci odborného programu „Celiakie nejen zdravotní problém“ jako první vystoupil v dopoledním bloku „Diagnóza celiakie“ MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. Ve své přednášce „Celiakie u dětí a projekt CD-SKILLS“, se zaměřil na onemocnění u dětí a představil mezinárodní projekt CD-SKILLS týkající diagnostiky a léčby celiakie v Podunajském regionu. Návštěvníkům byly k dispozici informační materiály z projektu. Dále pokračovala Doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., s přednáškou „Celiakie: genetika, diagnostika a léčba“.

 

K Mezinárodnímu dni celiakie se připojila i klinika GENNET, která připravila na pondělí 23. května genetické vyšetření vrozených dispozic k rozvoji celiakie. Jako partneři této akce jsme návštěvníky fóra o možnosti nechat se zdarma otestovat informovali.

Aby se pacient mohl vyrovnat s celiakií a celoživotním dodržováním bezlepkové diety je potřeba mít dostatek informací. Na to se zaměřila odpolední část programu „Život s bezlepkovou dietou“.  Ing. Petr Cuhra vystoupil s přednáškou „Výsledky kontrol bezlepkových potravin prováděných SZPI“. Závěr přednášky vyzněl optimisticky, ukazuje se, že situace se zlepšuje, a tak i celiaci mohou využívat veřejné stravování. Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. ve své přednášce „Inovativní bezlepkové výrobky“ představila nové výrobky, díky kterým se rozšiřuje nabídka bezlepkového sortimentu. Pokračovala Ing. Jana Rysová s přednáškou „Analýzy obsahu lepku v potravinách a význam nutričních údajů“.

 

Během přednášky „Sociální otázky spojené se životem na bezlepkové dietě“ se posluchači dozvěděli, kolik je u nás celiaků a jaké sociální dávky při bezlepkové dietě by mohli využít. Zdravotní pojišťovny v rámci svých programů přispívají na bezlepkovou dietu a na přehledu mohli účastníci vidět, kolik jednotlivé pojišťovny přispěly na dietu v minulém roce a kolika lidí se tato pomoc týkala. Na závěr odpoledního bloku vystoupila Ing. Tereza Ferenčíková Lášková s přednáškou Informace z AOECS a CYE.

Po každé přednášce byl prostor pro zodpovídání dotazů. (podrobný program akce zde). Po ukončení odborného programu následovala Valná hromada spolku.  Akce byla realizována za finanční podpory Úřadu vlády České republiky. Výstupy projektu nereprezentují názor Úřadu vlády České republiky a Úřad vlády České republiky neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem těchto výstupů.

V malém sále připravila Ilegumova divadelní společnost pohádku Malá mořská víla a výtvarnou dílnu. Rodiče tak měli možnost zabavit své děti a účastnit se přednášek nebo si v klidu prohlédnout stánky vystavovatelů. Pro řádné členy byly připravené dárkové tašky s informačními materiály a dárky, které věnovaly vystavující firmy. Za dárky všem děkujeme, zejména pak firmám Schaer, Kleis, Puravita, Jizerským pekárnám a Maminčino koření.

 

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2022

Ve výstavní hale 27 vystavovatelů představilo návštěvníkům svůj sortiment. Lidé měli možnost si nakoupit a zejména ochutnat bezlepkové občerstvení jako pizzu, pirohy, frgále a další dobroty.  K dispozici bylo točené bezlepkové pivo v alko i nealko variantě a limonáda. Nově se objevil i pivovar, který začal vyrábět pivo typu IPA. Posezení v naší „improvizované restauraci“ tak bylo po celou dobu akce hojně využíváno. Pivovaru Ferdinand děkujeme za zapůjčení stolů a lavic. 🙂

   

U našeho stánku byla k prodeji trička „jsem Gluten Free“, tašky a batůžky, oblíbené placky i bezlepková kuchařka Apetit. Rozdávali jsme naše edukační materiály a premiéru zde měla naše nová brožura „Celiakie pro děti“, jejíž součástí je pexeso.

Akce se zúčastnilo 849 návštěvníků. Jsme rádi, že jsme akci mohli uspořádat bez omezení. Dle reakcí odcházejících návštěvníků, byli lidé spokojeni jak s programem, tak s nabídkou bezlepkového sortimentu.

 

Další fotografie si můžete prohlédnout na našem facebookovém profilu.

Děkujeme všem přednášejícím a vystavovatelům.

Těšíme se na setkání na příštích akcích Společnosti pro bezlepkovou dietu 🙂

Plánovaná akce:

10. prosinec 2022 VÁNOČNÍ BEZLEPKOVÝ TRH

součást Stříbrných vánočních dnů opět v hale č.6 PVA EXPO Praha

pro podrobné informace sledujte www.celiak.cz