Průzkum k otázkám diskriminace pacientů s chronickým onemocněním (včetně celiakie!)

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Masarykův onkologický ústav připravily průzkum k otázkám diskriminace pacientů s chronickým onemocněním, který má za cíl odhalit problémy, kterým chroničtí pacienti čelí v přístupu k veřejným i soukromým službám.

Dokončit vzdělání, uspět v zaměstnání, pořídit si bydlení, či zabezpečit rodinu jsou výzvou pro každého. Lidé, kteří trpí na některé z vážných chronických onemocnění, se vedle obtíží způsobených nemocí mohou navíc potýkat s diskriminací či skrytými překážkami. Předběžné výsledky pilotního průzkumu budou prezentovány na akci „Právo na stejné podmínky“ pořádané ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv a následně využity pro další výzkumné aktivity v oblasti práv pacientů.

Průzkumu se může zúčastnit každý obyvatel ČR, který trpí závažným chronickým onemocněním, nebo toto onemocnění v minulosti prodělal.  Zajímá nás situace každého pacienta, obzvláště ceněné jsou však odpovědi pacientů, u nichž se chronické onemocnění objevilo v dětství, nebo mladém produktivním věku (do 40 let).

Celiakie je v dotazníku zahrnuta!

Dotazník k vyplnění zde.