CHEB – Bezlepkové stravování na školách

Město Cheb na základě žádostí rodičů a žáků nabízí od 01.09.2022 možnost bezlepkového stravování pro děti a žáky navštěvující mateřské, základní a střední školy na území města.

Bezlepkové stravování bude zajišťovat Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace. Bezlepková dieta musí být diagnostikována lékařem. Cenové rozpětí oběda (polévka a hlavní jídlo) se bude pohybovat v rozmezí 30,- až 60,- Kč dle věkové kategorie strávníka.

Zájemci z řad zákonných zástupců a žáků si mohou na webových stránkách www.msosvobozeni.cz stáhnout přihlášku ke stravování nebo si ji vyzvednout v kanceláři Školy Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, od 01.08. do 05.08.2022 od 8,00 do 16,00 hodin a následně ji vyplněnou odevzdat opět v kanceláři školy, a to nejpozději do středy 10.08.2022. Objednané obědy budou distribuovány do školních jídelen dle požadavku strávníka. Bližší informace na telefonu 770 195 687.