Označení výrobků vhodných pro diabetiky

Přestože se na našem webu zaměřujeme na celiakii a bezlepkovou dietu, tak občas se dotazujete i na výrobky vhodné pro diabetiky a značení těchto výrobků.

Označení výrobku vhodného pro diabetiky

  • Dotaz:

Je možné výrobky, které jsou svým složení vhodné i pro diabetiky, například slazené fruktózou, pouze v obchodním názvu výrobku označit například: „Dialka (nebo Diabeta). Cukrovinka. S fruktózou.“?

  • Odpověď:

Současná legislativa zrušila požadavky na potraviny určené pro osoby s poruchou metabolismu sacharidů (diabetiky) a tato kategorie potravin již legislativně neexistuje. S tím souvisí i zákaz označování potravin slovy „dia“ nebo slovy od dia odvozenými, která mají naznačovat vztah k diabetu (např. Diabeta), stejně jako tvrzení „vhodné pro diabetiky“ apod. To se týká i obchodních názvů.

Např. vyhláška č. 417/2016 Sb. uvádí, že informace o potravinách nesmějí obsahovat zavádějící údaje ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, ze kterých při zohlednění způsobu, jakým je potravina prezentována spotřebiteli, zejména vyplývá, že charakter potraviny je „dia“ nebo že potravina je dietní nebo dietetická. Důvodem je, že takovéto označení bylo často nepřesné a pro diabetiky zavádějící.

Na potravině lze pouze uvést tvrzení „vhodné i pro diabetiky“, pokud je toto tvrzení pravdivé. To, že potravina neobsahuje sacharózu, ještě neznamená, že je vhodná i pro diabetiky, důležité jsou i další složky a zejména energetická hodnota. Pokud se tvrzení „vhodné i pro diabetiky“ použije, pak by měl být uveden i přepočet na výměnné jednotky, aby kupující věděl, kolik například čokolády může sníst. Jedna výměnná jednotka představuje množství potravy obsahující 10 gramů sacharidů.

Je možné i dobrovolné sdělení jiné než „vhodné i pro diabetiky“, a to pouhé sdělení, že potravina neobsahuje sacharózu a je slazena pouze fruktózou (pokud je to pravda, tedy že v potravině skutečně žádná, ani přirozeně přítomná, sacharóza není).

POTRAVINY INFO.CZ 21.7.2022, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer