Jednorázový příspěvek na dítě

Informace k žádosti o jednorázový příspěvek na dítě

  • příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 000 000 Kč hrubého
  • nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022
  • o příspěvek mohou žádat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte
  • rodinám, pobírajícím v červenci 2022 přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. 8. 2022 dospělosti, to je 18 let věku, bude jednorázový příspěvek 5000,- korun vyplacen automaticky a rodiny o něj nežádají
  • rodiny, které v červenci 2022 nepobíraly přídavek na dítě ve věku do 18 let, pak musí o dávku 5000,- korun požádat, a to od 15. 8. 2022
  • při online podávání žádosti musí mít podávající osoba elektronickou identitu občana nebo musí žádat na vybraných pracovištích Czech POINT, které jsou na krajských, městských nebo obecních úřadech

podrobnosti k příspěvku zde