Průvodce pacienta: Léková poradna

Léková poradna Průvodce pacienta bezplatně pomáhá s orientací v užívaných lécích a jejich bezpečném dávkování, zároveň monitoruje nežádoucí účinky i lékových a potravinových interakcí.

Stačí vyplnit jednoduchý anonymní dotazník a vyčkat na odpověď. Odpověď klinického farmaceuta očekávejte do 20 pracovních dnů.