Seminář CELIAKIE, POTRAVINOVÉ ALERGIE A BEZLEPKOVÁ DIETA

Již tradiční seminář „CELIAKIE, POTRAVINOVÉ ALERGIE A BEZLEPKOVÁ DIETA – AKTUALITY, VÝZKUM, PERSPEKTIVY“, se bude konat  dne 29. 11. 2022 od 9:00 hod. v budově AV ČR (Národní 3, Praha).

Seminář pořádá Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. v rámci projektu STRATEGIE AV21 – POTRAVINY PRO BUDOUCNOST a jsou na něj zváni všichni koho se tato problematika týká.

Obsah a podrobnosti o semináři naleznete v pozvánce zde.

Kapacita přednáškového sálu je omezená a je proto vhodné se zaregistrovat na emailu, který je uveden v pozvánce.