Dextróza, dextriny a maltodextriny

Na webu Výzkumného ústavu potravinářského Praha si můžete přečíst článek, který vysvětluje pojmy dextróza, dextriny a maltodextriny. Dozvíte se i jak to mají s obsahem lepku, zda se jich máme obávat.

Odkaz na celý článek zde.

Stručný výtah k obsahu lepku

Dextróza (glukosa, glukóza)
  • bez lepku
  • může se vyrábět i z pšeničného škrobu
  • vztahuje se na ni výjimka pro označování alergenů – uvedeno přímo „dextróza na bázi pšenice“ (1169/2011. příloha II)
Dextriny
  • vyrábí se ze škrobů
  • pokud by byly z lepkových obilovin, platí pravidlo – alergen musí být vždy uveden
Maltodextriny z pšenice
  • mají výjimku ze značení alergenních složek (1169/2011. příloha II)
  • bez lepku