Potraviny na pranýři (29. 3. 2023) – nebezpečný výrobek!

Na stránkách  SZPI „Potraviny na pranýři“ bylo 29.3.2023 uveřejněno upozornění na nebezpečný výrobek:

Instantní rýžová polévka s hovězí příchutí (dehydratované výrobky)

Nevyhovující parametr: lepek

Výrobek byl označen symbolem přeškrtnutého klasu a slovním spojením „Bez lepku“, přestože obsahoval lepek v množství větším, než je pro potraviny označené slovním spojením „Bez lepku“ povoleno.

Stanovení lepku bylo provedeno v polévce připravené podle způsobu přípravy na obale, tedy v hotovém výrobku (viz. Národní doporučení pro uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách, kde je uvedeno: Množství alergenů se u dehydratovaných výrobků posuzuje až v potravině po úpravě dle návodu uvedeného výrobcem na obale, který musí výrobce uvést.)