Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. 20. 5. 2023

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU

20.květen 2023 od 15 hodin
PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, sál č.1

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zveme Vás na valnou hromadu.

Valná hromada proběhne v sobotu 20. května 2023 od 15,00 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, v sále č.1, vstup přes halu č.8 v rámci 18. FÓRA CELIAKŮ, po ukončení odborného programu akce.

Program valné hromady

 1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Volba pracovní komise (mandátové a návrhové)
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2022
  1. Přehled činnosti, realizované projekty v r. 2022
  2. Zpráva o hospodaření za r. 2022
  3. Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2023
 1. Zpráva revizní komise za r. 2022
 2. Vystoupení předsedkyně spolku – směřování spolku a jeho činnost v dalších letech, petice
 3. Diskuze, různé
 4. Návrh a přijetí usnesení
 5. Závěr valné hromady

V případě, že valná hromada nebude dle Stanov usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se od 15,30 hodin konat náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.
(*DLE STANOV SPOLEČNOSTI PRO BEZLEPKOVOU DIETU Z.S.)

Informace pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.