Pšeničné klíčky a extrakt z pšeničných klíčků

Pšeničné klíčky a extrakt z pšeničných klíčků se mohou vyskytovat v potravinách a doplňcích stravy.

Tyto složky nejsou vyjmuty z výjimky týkající se označování alergenních složek v nařízení EP a Rady (EU)1169/2011, příloha II (látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost).

Proto pšeničné klíčky a extrakt z pšeničných klíčků nelze považovat za bezlepkové a vhodné pro bezlepkovou dietu.

Vždy doporučujeme hledat alternativní potravinu nebo doplněk stravy, kde tato alergenní složka nebude přítomna.