Stanovisko výboru ČGS ČLS JEP k Petici za příspěvek na léčbu celiakie

Výbor České gastroenterologické společnosti ČLS JEP vyjádřil podporu Petici za příspěvek na léčbu celiakie:

Jedinou aktuálně dostupnou léčbou celiakie je dodržování přísné celoživotní bezlepkové diety.

Tato dieta je finančně nákladná a její případné nedodržování může vést k významným zdravotním komplikacím.

Podporujeme proto snahy o přiznání finančního příspěvku na bezlepkovou dietu při stanovené diagnóze celiakie a Duhringova dermatitida.

Stanovisko č. j.: 06/2023/ČGS-028 ze dne 29. 6. 2023

Děkujeme,

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.