Potraviny na pranýři ( 19. 10. 2023) – nebezpečné potraviny!

Na webu Státní zemědělské a potravinářské inspekce „Potraviny na pranýři“ bylo dne 19. 10. 2023 zveřejněno toto upozornění:

Skupina potravin: Těstoviny / Těstoviny bez vaječných produktů

Nudlová polévka Udon s mořskými plody

Nebezpečné potraviny

Podrobnosti „Potraviny na pranýři“

Místo kontroly: Li qing food s.r.o. „Čínská restaurace“; Plzeň (Lobezská 55/59, 326 00 Plzeň)

Pokrm obsahoval ve značném množství lepek, který nebyl uveden v seznamu alergenů, které jsou v pokrmu přítomné.

Pokrm by mohl způsobit vážné zdravotní komplikace lidem alergickým na lepek nebo lidem s nesnášenlivostí lepku.

Udon nudle jsou považovány za typicky japonské nudle. Nudle Udon se vyrábějí z pšeničné mouky a vody!

Upozornění:

SZPI opakovaně zjistila základní neznalost provozovatele potravinářského podniku v oblasti potravinových alergenů a jejich povinného značeni. Udon nudle obsahují pšeničnou mouku, provozovatel tuto skutečnost u tohoto pokrmu spotřebiteli/konzumentovi nesděluje a tím porušuje platnou legislativu.
Doporučujeme zvýšenou opatrnost v těchto provozovnách – osobní ověřování složení pokrmu!