11 tisíc podpisů pod peticí

Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru podpisů pod petici Za příspěvek na léčbu celiakie.

Po kontrole všech archů a vyřazení nečitelných a neúplných údajů máme nyní 11 063 podpisů.

Děkujeme!!!

Na webu Národní asociace pacientských organizací (NAPO) si můžete přečíst článek „Připravuje vaše pacientská organizace petici? Načerpejte zkušenosti od celiaků, kteří sesbírali 11 tisíc podpisů“.

Petice za příspěvek na léčbu celiakie