Pořad ČT „Peče celá země“ 27.1.2024

V pořadu Peče celá země, který odvysílala ČT 1 27. 1. měli soutěžící připravit skleničkové dezerty. Zadání pro soutěžící bylo, že 2 druhy mají být bez lepku.
V pořadu se jako surovina objevila modrá mouka zn. Pernerka, která je rýžová. Mezi celiaky na sociálních sítích to vyvolalo rozruch, protože na obalu mouky je uvedeno: „může obsahovat stopy lepku“.

Požádali jsme výrobce Mlýn Perner o vyjádření a sdílíme jejich odpověď:

„Můžeme všechny zájemce o kvalitu naší rýžové hladké Pernerky a pohankové celozrnné hladké Pernerky ujistit, že striktně dodržujeme všechny povinnosti a nařízení pro výrobu a označování potravin. Proto na obalech obou výše zmiňovaných mouk zákazníci najdou označení „může obsahovat stopy lepku“, stejně jako na našem webu, kde uvádíme řadu dalších informací o naší produkci.

Mletí těchto dvou zmiňovaných mouk probíhá ve Svijanech, jejich výrobní proces je samostatný, má samostatné (a oddělené) výrobní cesty. Je tak striktně oddělen od výrobních procesů například pšeničných mouk. Ze všech namletých mouk se odebírají vzorky, které se testují v externí akreditované laboratoři, kde je stanoven obsah lepku.

Pro úplnost dodáváme, že pro označení „stopy lepku“ platí maximální obsah 50 mg/kg. Všechna nařízení, která máme plnit, tedy plníme.“

Ing. Daniel Koval
vedoucí vývoje
Mlýn Perner Svijany spol. s r.o.

Označení může obsahovat stopy lepku znamená, že v surovině je max. 50 mg na 1 kg výrobku, ve stavu v němž je prodáván konečnému spotřebiteli. Záleží tedy na tom, kolik mouky je použito a kolik jí celiak zkonzumuje.

Na trhu je ale řada rýžových mouk, které nesou označení bez lepku a tak pokud si může celiak vybrat, měl by sáhnout po těchto moukách.