Dotazník k průzkumu konzumace neobilných mouk

Studentka 3. ročníku Nutriční terapie na Masarykově univerzitě prosí o vyplnění dotazníku pro svou bakalářskou práci na téma „Mouky jiné než z obilovin“.
„Nejdůležitější skupinou mého průzkumu jsou lidé, kteří trpí nějakou formu nesnášenlivosti lepku. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku o frekvenci konzumaci různých druhů neobilných mouk“.
DOTAZNÍK je anonymní a zabere maximálně 5 minut času.