Kontakty

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

IČO 26541386

zapsaná L12105 u Městského soudu v Praze

Výroční zprávy spolku zde.

Číslo účtu 2600245609/2010 FIO banka

Sídlo spolku a korespondenční adresa

Koláčkova 4, 182 00 Praha 8

Kancelář spolku

Polská 1664/15, Praha 2 – Vinohrady

Kontakty

Emailová adresa

celiak@celiak.cz

Telefonní kontakty

604 375 448 Jitka Dlabalová, jednatelka spolku

733 273 164 Ing. Ivana Lášková, předsedkyně spolku

603 119 716 Ing. Eliška Dufková, revizní komise

777 141 218 Hana Bodláková, kontakt se členy spolku