Poradna

30
Pro
Jak je to s očkováním a s posilováním imunity u celiakie, když celiakie je autoimunitní onemocnění?
Tereza

Odpověď

Otázka posilování imunity u celiakie je často diskutována. Požádali jsme o vyjádření naši odbornou garantku MUDr. Ivu Hoffmanovou, Ph.D. z FN Královské Vinohrady: Je třeba rozlišit mezi aktivní celiakií a celiakií stabilizovanou bezlepkovou dietou. U aktivní celiakie (tj. pacient má příznaky, v krvi jsou přítomny celiakální autoprotilátky) je třeba řádné očkování odložit do doby stabilizace celiakie. Naproti tomu jedinec se stabilizovanou celiakií (tj. celiak, který dlouhodobě dodržuje bezlepkovou dietu, nemá žádné příznaky a nemá v krvi prokazatelné autoprotilátky) může být očkován. Analogicky je třeba pohlížet na \"posilování imunity\" u celiakie. Z dotazu není patrné, co pisatel konkrétně \"posilováním imunity\" myslí, zřejmě má na mysli užívání doplňků stravy. Aktivní celiakie musí být léčena bezlepkovou dietou, zde doplňky stravy či podobné metody \"posilování imunity\" nemají žádný vliv. Jedinec se stabilizovanou celiakií může (stejně jako jakýkoliv zdravý člověk) užívat libovolné doplňky stravy či vitaminy v rozumné míře a v doporučeném dávkování, avšak jen tehdy, pokud je u těchto doplňků stravy garantována bezlepkovost. Jiná situace však nastává, pokud celiak kromě celiakie trpí nějakým lékařsky potvrzeným imunodeficitem. V tomto případě pak léčbu řídí imunolog a i s ním je třeba konzultovat ev. užívání doplňků stravy.