Poradna

6
Led
Pokud bych mohla poprosit, velice bych přivítala odborný názor k tématu vhodnosti vakcinace proti covidu nás celiaků. Děkuji za odpověď.
Alena

Odpověď

Za odpověď děkujeme paní Doc. MUDr. Hoffmanové, Ph.D. :" Je to častý dotaz. Celiaci, kteří jsou stabilizovaní bezlepkovou dietou, se očkovat mohou." 

Podrobněji na  Celiakie a očkování proti covid-19 – celiak.cz