Označování bezlepkových výrobků v USA

V USA se konečně podařilo zavést pravidla pro označování bezlepkových výrobků.
Více najdete zde