Oznámení

28
Pro

/—div .[msg-body]

+ se uskutečnilo v sobotu dne 26.11.2005 v Praze, v Motole

**Program v předsálí od 10.00** + prezentace prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin, seznámení s novinkami na trhu a možnost výhodného nákupu

**Program v sále od 11.00** + zahájení a informace ze zasedání evropské organizace celiaků AOECS v Anglii
+ odborná přednáška Prof. MUDr. Přemysla Friče, ÚVN Praha – „Celiakální sprue – současný stav a změny“, spojená s diskusí
+ odborná přednáška Prof. MUDr. Heleny Tlaskalové, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR – na téma „Gluten a zánětlivé a autoimunitní choroby“, spojená s diskusí
+ ing. Dana Gabrovská, Výzkumný ústav potravinářský – problematika testování lepku v potravinách a diskuse k vyhlášce o způsobu označování potravin č. 113/2005
„Důležité informace v souvislosti se změnou od 25.11.2005!!!“:[http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb037-05.pdf]
+ diskuse, zajímavosti
+ Předvedení rychlého a vysoce spolehlivého „domácího testu“ Biocard na celiakii z kapky krve odebrané z prstu

\—

číst více ....
27
Pro

+ Pokud jste nespokojeni s novým systémem sociálních dávek, obracejte se na svého „poslance“:[http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw], „senátora“:[http://www.senat.cz/], „vládu“:[http://www.vlada.cz/] a na „ministerstvo práce a soc. věcí“:[http://www.mpsv.cz/].
+ Pro vaši informaci: systém dotací zrušila vláda „usnesením č. 1027“:[http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/AA3EAEF204B82818C12569810017ABA3?opendocument]. Návrh zákona o sociální potřebnosti podali tito „poslanci“:[http://www.psp.cz/sqw/text/text.sqw?C=43&T=K2002PSP4T&q=soci%e1ln%ed%20pot%f8ebnost&j=1&d1=1&X=t]. Příslušnou vyhlášku vyrobilo ministerstvo práce a soc. věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,
+ Touto tématikou se tam zabývají: PaeDr. Petr Niederle, tel. 221 922 312, Ing. Marie Kudlová – ředitelka odboru sociální politiky, tel. 221 922 313
+ Obecně je kontakt na MPSV: tel. 221 921 111, fax 224 918 391, 221 922 664. Pro příjmy stížností a podnětů fungují tyto linky:
+ odbor legislativní – 2605, 2606
+ sociálně-zdravotní politika – 2677
+ sociální politika – 2671.
+ Tohle může udělat každý. Čím častěji o našem problému budou na úřadech slyšet, tím lépe.
+ ještě několik zajímavých dokumentů:
+ „Dopis Ministerstva zemědělství Ing. Lubomíru Škrabákovi .{target:_blank}“:[/download/zruseni-dotace.jpg]
+ „Tisková zpráva Ministerstva práce a socialních věcí .{target:_blank}“:[/download/tiskova-zprava.jpg]

číst více ....
27
Pro

+ v rubrice cestování: zkušenosti z ročního pobytu v Sydney a z práce pro Australskou společnost celiaku sepsala Hana Maslowská — „Jak se žije jinde“:[/cestovani/jak-se-zije-jinde]
+ recepty

číst více ....
1
Pro

+ Možnost pracovat v rodině, kde se vaří bezlepková dieta
+ Od ledna 2006, podrobnosti zašleme vážným zájemcům e-mailem

číst více ....
10
Lis

+ V červnu 2005 byl v Itálii schválen zákon, který přispívá k odstranění diskriminace celiaků
+ „Výtah z tohoto zákona“:[/download/italsky-zakon.doc] připravila Asociace italských celiaků

číst více ....
15
Říj

+ Na zasedání „Asociace evropských společností celiaků“:[http://www.aoecs.org/] v září v Edinburghu byla *Společnost pro bezlepkovou dietu* přijata za řádného člena.
+ Přečtěte si „zprávu z konference!“:[/konference-aoecs-edinburg]

číst více ....
11
Říj

+ Na Českolipsku mají bezlepkáři možnost se scházet v rámci Klubu celiakie Česká Lípa. Klub úzce spolupracuje s Jizerskými pekárnami, které dodávají na trh řadu bezlepkových výrobků.
+ Kontakt: Klub celiakie Česká Lípa, ul. Čs. Armády 1578, 470 01 Česká Lípa, Ing. Petr Máška tel. 777 088 871.
+ dne 2.11. od 17 hodin se bude konat setkání v zasedací místnosti Pekárny Lípa na Děčínské ulici, svoji účast přislíbil MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z ÚVN Praha.

číst více ....
18
Čvc

+ Nová rubrika – „Testované výrobky“:[/nakupovani/testovane-vyrobky] obsahující výsledky testů na obsah lepku v sekci nakupování.
+ Informace o „nakupování v rakouských supermarketech“:[/cestovani/zahranicni-rekreace] v sekci cestování.
+ recepty: mufiny, sushi a jiné.
+ odkaz na stránky o fenylketonurii – dieta PKU
+ Nová knížka *Vaříme bez lepku a bez mléka* v sekci „knihy.“:[/literatura/knihy]

číst více ....
8
Kvě

+ V prosinci 2003 byla otevřena „prodejna SH ProDiet“:[http://www.shprodiet.cz/] se zajímavým sortimentem švédské firmy Finax a německé firmy Werner´s. Je možný i zásilkový prodej.
+ Lze se domluvit i o dovozu domácí pekárny za výhodnou cenu.
+ adresa: Husovo nám. 45, 413 01 Roudnice n. Labem, tel: 728 645 655 , e-mail: shprodiet@seznam.cz
+ majitelé: Šárka Hlinková a MUDr. Milan Hlinka

číst více ....
28
Dub

+ Republikový výbor Národní rady zdravotně a tělesně postižených schválil dne 28.2.2004 naši přihlášku do této organizace. Společnost pro bezlepkovou dietu se tak stává jejím plnoprávným členem.

číst více ....