Oznámení

11
Bře

Nový Nesletter 1/2015 byl rozeslán na mailové adresy členů SpBD. Žádáme členy, kteří nemají aktualizované svoje mailové adresy v naší databázi, aby tak  ve vlastním  zájmu učinili. Změny prosím nahlaste na naši adresu celiak@celiak.cz.

číst více ....
7
Úno

Žádost o příspěvek na péči (PnP) je třeba  podávat na Úřad práce v místě trvalého bydliště dítěte – oddělení nepojistných soclálních dávek ( NSD )

– příslušný formulář na PnP dostanete na Úřadu práce

– vyplníte formulář a odevzdáte ho na Úřad práce

– Úřad práce k Vám domů pošle sociálního pracovníka, který zjistí jak moc potřebuje Vaše dítě pomoc – jak moc je  soběstačné.

– Sociální pracovník udělá o všem zápis a ten i s lékařškým posudkem na dítě od dětského lékaře – zařizuje si Úřad práce sám, pošle  na posudkovou komisi a ta rozhodne o přiznání/nepřiznání příspěvku.

– Proti nepřiznání PnP je možné se odvolat na Úřad práce, který vydal rozhodnutí o nepřiznání PnP ( ten stejný odbor na kterém jste podávali formulář na PnP )

– Je dobré přiložit k žádosti čerstvé zprávy od gastroenterologa a případně další lékařské posudky dítěte.

 Výše PnP jsou u dětí

I. stupeň     3 000,- Kč,

II. stupeň    6 000,-Kč,

III. stupeň   9 000,- Kč,

IV. stupeň  12 000,- Kč 
 

číst více ....
5
Úno

MŠMT vydalo informaci pro školní  stravovací zařízení, jak postupovat při uvádění nové vyhlášky do praxe:

Vyhláška č. 17/2015 Sb., o školním stravování umožňuje školním jídelnám realizaci dietního stravování a zároveň stanovuje podmínky pro tuto realizaci. Cílem je otevřít možnost školního stravování také nezanedbatelné části žáků a studentů s chronickými onemocněními.

Vyhlášku o školním stravování vydává Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)    v Dohodě s Ministerstvem zdravotnictví (MZ). MŠMT a MZ v rámci vytvoření jednotné metodické podpory požádalo Sekci výživy a nutriční péče České Asociace Sester (ČAS) o spolupráci. Jedná se o profesionály, kteří splňují kritéria podle požadavků zdravotnické legislativy, znají specifika školního stravování a zároveň mají zkušenost se zaváděním systémů dietního stravování v mimonemocniční sféře.

Sekce výživy a nutriční péče ČAS vypracuje v návaznosti na odst. 5 § 2 výše zmíněné vyhlášky Metodický postup, který rozpracuje předmětnou problematiku a vytvoří postupy zajišťující garanci nutričního terapeuta. Metodický postup bude následně uveřejněn na webu MŠMT (do konce března).  Všechny školy a školní jídelny budou seznámeny s metodikou i systémem realizace této části vyhlášky prostřednictvím školení v jednotlivých krajích (určeno pro všechny školy a školní jídelny, bez ohledu na to, zda dietní stravu zajišťují či nikoliv), které bude realizováno od dubna 2015. 

Školní jídelny, které již dietní stravu zajišťují, v tom samozřejmě mohou pokračovat,  s povinností doplnit potřebné podklady do začátku školního roku 2015/2016. Období  od   1. 2. 2015  do  31. 8. 2015 bude vyhrazeno pro vytvoření systému dietního stravování    v rámci školního stravování. Vytváření tohoto systému bude v uvedeném období pouze monitorováno a školním jídelnám bude poskytnuta podpora prostřednictvím odborných garantů.

číst více ....