Legislativa

Lidé s nesnášenlivostí lepku nemohou být odkázáni pouze na speciálně vyrobené potraviny.

Zařazování běžných potravin přispívá k větší rozmanitosti stravy.

Při výběru vhodných potravin je potřeba bedlivě sledovat složení výrobku.

1. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům musí být obilovina obsahující lepek, pokud je v potravině přítomna, uvedena ve složení.

2. Povolená tvrzení o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 828/2014:

  • Tvrzení „bez lepku" lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku.
  • Tvrzení „velmi nízký obsah lepku" lze použít pouze tehdy, pokud u potravin, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, činí obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, nejvýše 100 mg/kg.
  • Oves obsažený v potravinách označovaných jako „bez lepku" nebo „s velmi nízkým obsahem lepku" musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

3. Preventivní označení na obalech výrobků Může obsahovat stopy lepku (Může obsahovat lepek) - dobrovolné informace, které provozovatel poskytuje v rámci odpovědného přístupu. Pokud výrobce použije tato preventivní označení, musí výrobek splnit limit maximální hodnoty lepku do 50 mg lepku/kg potraviny (tato hodnota je považována SZPI za "stopové množství").

4. Alternativní způsoby značení -  nenahrazují povinné značení dle platné legislativy, doplňují ho, slouží pro lepší orientaci zákazníků - logo přeškrtnutého klasu, sdělení typu „vhodné pro celiaky“, „vhodné při bezlepkové dietě“ apod.

5. Éčka - nejsou podstatným zdrojem skrytého lepku a není potřeba se jimi zabývat

Informační leták " Jde to i bez lepku - Jak správně na bezlepkovou dietu" (strana 1, strana 2)

7
Srp

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 609/2013
ze dne 12. června 2013
o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009

Najdete na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:CS:PDF

číst více ....
22
Bře

Přehled zdravotních pojišťoven, které poskytují příspěvky na bezlepkovou dietu

VZP –  až  6 000 Kč ročně pro nezaopatřené děti až  do 26 let včetně  Více informací a podmínky čerpání najdete na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta

OZP  – 500 Kč pro dospělé v rámci programu Moje odměna info na http://www.ozp.cz/index.php?pro_dospele

ČPZP1 500 Kč bez rozdílu věku info na http://www.cpzp.cz/clanek/3504-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2013.html v rámci balíčku mix

ZPŠ – 1 500 Kč bez rozdílu věku, info na konci tabulky  http://www.zpskoda.cz/pojistenec/zdravotni-programy-2013/zlepsene-sluzby 

Revírní bratrská pokladna500 Kč – bez rozdílu věku v rámci zdravotního programu  , info na http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/ 

 

číst více ....
16
Lis

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se věnoval problematice alkoholu a alergenů. Zaměřil se na destiláty, které jsou vyráběné z obilovin, jako je např. whisky, gin, vodka apod.
Princip jejich výroby, destilace, spočívá ve využití rozdílné těkavosti kapalných látek. Proces výroby destilátů z obilovin probíhá zkráceně takto: Z obilovin se získá škrob, z něj získaného cukru fermentací vzniká alkohol, posléze se přechází k destilaci. Těkavé látky jsou oddestilovány do finálního destilátu, látky netěkavé (tuky, bílkoviny, nezkvašené sacharidy, minerální látky) zůstávají v původním zfermentovaném materiálu (kvasu). To je pro celiaka důležité. V konečném produktu by při řádně provedené destilaci neměly být netěkavé látky, jako jsou právě alergenní bílkoviny a peptidy, tedy lepek.

Úřad dospěl k závěru, že při řádně provedené destilaci nepřejdou do konečného výrobku bílkoviny ani peptidy převyšující 1 mg/l celkových proteinů a 0,4 mg/kg lepku, neboť nejsou těkavé.
Možné nežádoucí alergické reakce po požití alkoholu jsou podle studií Úřadu spojeny s chemickými látkami, které se do alkoholu přidávají, případně může jít o reakci na samotný etanol. Možné reakce tedy nejsou spojeny s intolerancí lepku.

Závěr: Destiláty nepředstavují z hlediska správného dodržování bezlepkové diety důvod k obavám.

číst více ....
5
Lis

S účinností od 1. 12. 2012 dochází k některým změnám ve vyplácení sociálních dávek. Celiaků by se mohl týkat souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Další změnou je vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku.

Více podrobností najdete v tiskové zprávě MPSV na http://www.mpsv.cz/files/clanky/13682/tz_171112a.pdf

číst více ....