Legislativa

Lidé s nesnášenlivostí lepku nemohou být odkázáni pouze na speciálně vyrobené potraviny.

Zařazování běžných potravin přispívá k větší rozmanitosti stravy.

Při výběru vhodných potravin je potřeba bedlivě sledovat složení výrobku.

1. Dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům musí být obilovina obsahující lepek, pokud je v potravině přítomna, uvedena ve složení.

2. Povolená tvrzení o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách dle prováděcího nařízení komise (EU) č. 828/2014:

  • Tvrzení „bez lepku" lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li potravina ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, více než 20 mg/kg lepku.
  • Tvrzení „velmi nízký obsah lepku" lze použít pouze tehdy, pokud u potravin, jež sestávají z jedné nebo více složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, které byly speciálně zpracovány tak, aby v nich byl snížen obsah lepku, nebo tyto složky obsahují, činí obsah lepku v potravině ve stavu, v němž je prodávána konečnému spotřebiteli, nejvýše 100 mg/kg.
  • Oves obsažený v potravinách označovaných jako „bez lepku" nebo „s velmi nízkým obsahem lepku" musí být speciálně vyroben, připraven a/nebo zpracován tak, aby bylo zamezeno kontaminaci pšenicí, žitem, ječmenem nebo jejich kříženci, přičemž obsah lepku v ovsu nesmí být vyšší než 20 mg/kg.

3. Preventivní označení na obalech výrobků Může obsahovat stopy lepku (Může obsahovat lepek) - dobrovolné informace, které provozovatel poskytuje v rámci odpovědného přístupu. Pokud výrobce použije tato preventivní označení, musí výrobek splnit limit maximální hodnoty lepku do 50 mg lepku/kg potraviny (tato hodnota je považována SZPI za "stopové množství").

4. Alternativní způsoby značení -  nenahrazují povinné značení dle platné legislativy, doplňují ho, slouží pro lepší orientaci zákazníků - logo přeškrtnutého klasu, sdělení typu „vhodné pro celiaky“, „vhodné při bezlepkové dietě“ apod.

5. Éčka - nejsou podstatným zdrojem skrytého lepku a není potřeba se jimi zabývat

Informační leták " Jde to i bez lepku - Jak správně na bezlepkovou dietu" (strana 1, strana 2)

9
Led

V rámci osvětové činnosti veřejný ochránce práv připravil informační letáky k využití sociálního systému.
Jsou zaměřeny na
– Dávky pro osoby se zdravotním postižením
– Příspěvek na péči
– Dávky v hmotné nouzi
– Dávky na bydlení

Najdete je na http://www.helpnet.cz/aktualne/51587-3

číst více ....
8
Led

Národní rada osob se zdravotním pojištěním nám předala odpovědi na otázky, jak bude organizačně zajištěno fungování ÚP v roce 2012 v souvislosti s přechodem řady kompetencí na tento úřad.

Materiál najdete „zde“:[/files/Strnadova_odpovedi_13-12-2011UP.doc]

číst více ....
8
Led

V souvislosti se změnami v rámci tzv. sociální reformy od 1.1.2012 vznikly také nové formuláře žádostí o dávky pro osoby se zdravotním postižením. Ke stažení či k tisku jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV.
Naleznete zde formulář žádosti o:
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na zvláštní pomůcku
Přiznání průkazu OZP

Příspěvek na péči
a další potřebné doklady, například formuláře dokladu o příjmu a majetku.
Najdete je na https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome

číst více ....
8
Led

V souvislosti se sociální reformou byla novelizována řada zákonů a přijato několik vyhlášek.
Jejich přehled s odkazy na plné znění uvádí portál MPSV.
Najdete je na http://www.helpnet.cz/legislativa/51299-3

číst více ....
8
Led

Od 1.ledna 2012 se mění částky životního a existenčního minima, které jsou rozhodné především pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o tyto dávky se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.
Podrobnosti o životním a existenčním minimu najdete na http://www.mpsv.cz/cs/11852

číst více ....