Akce

Připravujeme:

  • 9. prosinec 2023 - Vánoční bezlepkový trh, PVA EXPO Praha, součást Stříbrných vánočních dnů
  • 18. květen 2024 - 19. Fórum celiaků - Gluten Free Prague Expo 2024

Pro vystavovatele:

  • máte-li zájem zúčastnit se akce jako vystavovatel, přihlaste se na celiak@celiak.cz
  • vystavovatelé smí nabízet pouze výrobky, které splňují parametry výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu!

Fórum celiaků, semináře a webináře Společnosti pro bezlepkovou dietu jsou realizovány za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Novinky

 

29
Bře

Letošní veletrh potravin pro zvláštní výživu proběhne v červnu v Bruselu

Veletrhu se zúčastní přes 150 vystavovatelů – výrobců bezlepkových, bezlaktózových výrobků, bez cukru, bez geneticky modifikovaných surovin a dalších.

Více informací najdete na http://www.freefromfoodexpo.com/

 

číst více ....
21
Bře

AKTUALIZACE 11. 5. 2014 !!! DOPLŇEN SEZNAM VYSTAVOVATELŮ !!!

SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU
Vás zve u příležitosti Mezinárodního dne celiakie na

9. FÓRUM CELIAKŮ

  • v sobotu dne 17. 5. 2014, od 9:30 do 15:00 hod
  • v Kulturním centru Novodvorská na Praze 4, ul. Novodvorská 1013/151 * více informací o místě konání najdete na www.kcn.cz
  • spojení MHD: metro C Kačerov – autobus 106, 196 do stanice sídliště Novodvorská nebo metro B Smíchovské nádraží – autobus 196, 197 – stanice sídliště Novodvorská
  • bezbariérový přístup v celém objektu
  • možnost parkování v okolí

PROGRAM

               9:30 – 10:30 hod presence účastníků
předsálí   9:30 – 14:30 hod trh bezlepkových výrobků
sál           10:30 – 14:00 hod diskusní fórum na téma

               CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
Zahájení

MUDr. Iva Hoffmanová, 2. Interní klinika 3. LF UK FN Královské Vinohrady, Praha
Téma: Celiakie – diagnostika a léčba

Ing. Sylvie Kršková – metodik SZPI
Téma: Aktuální informace k označování potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku z hlediska legislativy a výsledky ústředně řízených kontrol

Bezlepková dieta ve školních stravovacích zařízeních

Představení výrobců bezlepkových potravin

Sociální aspekty celiakie

Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu
Téma: Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci

                 14:00 – 15:00 hod Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu

TRH BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ

Prezentace řady výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit.

ADVENI objednávka
AMYLON  
BALTAXIA objednávka
DAMODARA  
DOVES FARM objednávka
DOMÁCÍ DOBROTY  
ELINAI  
EXTRUDO objednávka
GLOBUS  
HAMÉ  
HOTOVKY.EU objednávka
I LOVE HUMMUS  
JIZERSKÉ PEKÁRNY objednávka
KLEIS – SCHÄR objednávka
KUKUŘIČNÝ MLÝN  
LABETA  
MLSÁME BEZ LEPKU  
MUSLI NA BLAHO  
NOMINAL objednávka
PEKAŘSTVÍ RYTINOVI objednávka
SH PRODIET objednávka
TORRAS, GULLON  
ZDRAVÝ STYL objednávka

Firma Schär uvádí na trh dlouho očekávané mražené výrobky, které bude možno zakoupit za zaváděcí cenu na 9. Fóru celiaků v Praze. Z logistických důvodů není možné toto zboží objednat předem.
Přehled je uveden zde

Program valné hromady

pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu:

 

1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu

2. Volba volební komise

3. Volba mandátové komise

4. Volba návrhové komise

5. Zpráva mandátové komise

6. Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za rok 2013

7. Zpráva o roční uzávěrce hospodaření za r. 2013

8. Rozpočet na rok 2014

9. Zpráva revizní komise

10. Plán činnosti na rok 2014

11. Úprava stanov

12. Volba výkonného orgánu – výboru

13. Volba členů revizní komise

14. Diskuse – různé

15. Návrh a přijetí usnesení

16. Závěr valné hromady

 

Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací sester a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotním laborantům a zdravotně sociálním pracovníkům za 4 kreditní body. Účastnický poplatek pro zdravotnický personál je 100,-Kč, hradí se na místě. Kontaktní adresa pro nahlášení účasti benesova.blp@seznam.cz.

Pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu a jejich rodinné příslušníky, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2014, platí pozvánka jako rodinná vstupenka. Pro ostatní je rodinné vstupné 50 Kč.

Ti z Vás, kteří si ještě nevyzvedli Katalog Celiatika od Eurozóny a měli na něj nárok, si jej mohou vyzvednout u prezence.

Minulá valná hromada schválila výši členského příspěvku od roku 2014 na 300,-Kč. Uhradit ho můžete bankovním převodem na č. účtu 2600245609/2010, variabilní symbol je Vaše členské číslo, které máte uvedeno na členské kartě. Platit můžete i hotově na akci. Vám Všem, kteří jste již členský příspěvek na r.2014 uhradili, děkujeme.

Fórum celiaků se koná v nových prostorách, které Vám, jak doufáme, umožní strávit příjemný den, při kterém můžete získat nové informace, seznámit se s lidmi, kteří mají stejný úděl jako vy, ochutnat výrobky, které jsou vhodné při bezlepkové dietě a výhodně si nakoupit. Bude zajištěn prodej bezlepkového občerstvení.

 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

číst více ....
7
Úno

 


Hypermarkety Globus Vás zvou na bezlepkové odpoledne s bohatým odborným programem:  


Představení a ochutnávka bezlepkových potravin a uzenin ze sortimentu Globus         


Odborná přednáška          


Novinky v oblasti bezlepkové diety         


Výhodná nabídka bezlepkových potravin


TERMÍNY PRO KONÁNÍ AKCÍ V I. POLOLETÍ 2014


–  11. 3.  –  Praha  –  Zličín


–  20. 3.  –  Praha – Černý Most


–  26. 3.  –  Trmice u Ústí nad Labem  


–  3. 4.    –  Jenišov u Karlových Varů


–   8. 4.  –  Olomouc


–   22. 4. – Brno – Ivanovice


–  29. 4.  – Liberec


–  13. 5.  – České Budějovice


–   21. 5.  – Ostrava 


Začátek akce je vždy v 17.30 hod  


Účast je zdarma, stačí se pouze předem přihlásit v informačním centru hypermarketu Globus nebo na Zelené lince 800 241 242.

číst více ....
6
Úno

Firma Nominal připravila prezentaci spojenou s ochutnávkou, na které chce představit bezlepkovou směn NOMIX, jáhlovou směs a směs na chleba.


Termínky akcí na prodejnách v Praze


7. 2. 2014    SKLIZENO, Vodièkova 709/33, 16.00 – 18.00, 19.00


                    BIOPOTRAVINY, Bělehradská 71, 11.00 – 14.00


10. 2. 2014  SKLIZENO, Dejvická 26, 16.00 – 19.00


                    BIODOMOV, Burešova 166/2 – Ládví, 12.00 – 15.00


14. 2. 2014  SKLIZENO, Svatoslavova 24, 13.00 – 15.00


                    SKLIZENO, Sokolovska 192/79, 16.00 – 18.00

číst více ....