Oznámení

4
Bře

Česká národní zdravotní pojišťovna – info k programu „Celiaci“

+ Klienti ČNZP mohou uplatňovat nárok na příspěvek s daňovými doklady o zaplacení příslušných bezlepkových produktů, a to i od jiných prodejců než pouze z lekáren. Příspěvek mohou využít i na nákup v prodejnách zdravé výživy a hypermarketech.
+ Zásadní podmínkou je, že daňový doklad neobsahuje jiné položky než bezlepkové potraviny, nebo suroviny k jejich přípravě.
+ Pro vyřízení příspěvkuje nutné předložit „potvrzení“:[/files/potvrzeni%20lekare%20CNZP.doc] od gastroenterologa
+ Příspěvek je určen pro všechny věkové kategorie
+ Limit 222 Kč/měsíc
+ Změna v pravidlech platí zpětně od 1. 1. 2009.
+ více informací v přiloženém „letáku“:[/files/Program%20Celiakie_222_09.doc] (dokument Word)

číst více ....
4
Bře

Oborová zdravotní pojišťovna

+ příspěvek na dietu určen pro děti od 1 roku do dovršení 20 let
+ více informací „zde“:[/download/OZP pro deti a mladez.doc].

číst více ....
4
Bře

Příspěvek na dietu pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií

+ příspěvek do výše 1 500 Kč se poskytuje 1 x za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě a doklad o zaplacení nákupu dietní stravy
+ více informací „zde“:[/download/Zamestnanecka pojistovna skoda.doc] případně na „www.zpskoda.cz“:[http://www.zpskoda.cz]

číst více ....
2
Úno

Nařízení Evropské komise ohledně použití ovsa v BL stravě

+ Většina osob, ale ne všechny, s nesnášenlivostí lepku může do své stravy zařadit oves, aniž by pocítily nepříznivé účinky na své zdraví. Tato otázka je předmětem pokračujícího studia a zkoumání vědců. Velkým problémem je však kontaminace ovsa pšenicí, žitem nebo ječmenem, ke které může dojít během sklizně, přepravy, skladování a zpracování. Proto je třeba při označování přihlédnout k riziku kontaminace výrobků obsahujících oves lepkem.

+ Zdroj: Nařízení Komise (ES) š. 41/2009 ze dne 20.1. tohoto roku

číst více ....
1
Úno

Příspěvky na nákup bezlepkových potravin a na ozdravný pobyt pro děti do 18 let

Podle informace, kterou nám poskytla VZP je vzhledem k úsporným opatřením, týkajících se fondu prevence zdr. pojišťoven u něktkerých příspěvků ukončeno jejich čerpání k 30. 4. 2009. Mimo jiné se to týká i příspěvků na bezlepkovou dietu a na ozdravné pobyty. Nárok na přípspěvky, podložený doklady s datem uskutečněného plnění nejpozději do 30. 4. 2009, je možné uplatnit ještě v průběhu května a června 2009, nejpozději do 30. 6. 2009.
Pro druhé pololetí 2009 budou vyhlášeny nové programy z fondu prevence.
O nabídce, která začne platit od 1. 7. 2009, budou klienti včas informováni.
Více informací najdete „zde“:[http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/index.html]

+ Příspěvek je poskytován ve výši 250 Kč / měsíc na jedno rodné číslo za rok. Příspěvek je vyplacen jednorázově po prvním a druhém pololetí 2009 vždy ve výši 1 500 Kč nebo najednou po skončení roku 2009 ve výši 3 000 Kč.
+ Příspěvek je určen pojištěncům VZP ve věku 0 – 18 let (17 let + 364 dní) s diagnózou celiakie.
+ Příspěvek je určen na nákup potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety.
+ Doklad o nákupu potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety musí být z roku 2009.
+ K žádosti je nezbytné předložit potvrzení od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře specialisty o diagnóze celiakie a indikované péči.
+ Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo na adrese „www.vzp.cz“:[http://www.vzp.cz] ) . Nezbytnou součástí žádosti je doklad o úhradě potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety.
+ Dále je možné čerpat příspěvek až do výše 5000 Kč na – ozdravné pobyty dětem do 18 let se závažným a chronickým onemocněním – který se týká i celiakie
+ Podrobnější Informace získáte na adrese „zde“:[http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/bezlepkova_dieta]

číst více ....
1
Úno

Zveme Vás na setkání Klubu celiaků Litoměřic

+ dne 9. 2. v 17.00 v knihovně K. H. Máchy Litoměřice
+ hosté nutriční terapeutka paní J. Murňáková a zástupce Jizerských pekáren paní J. Cajhamlová

číst více ....
28
Pro

Klub celiakie Brno pořádá již 6. celostátní setkání celiaků v Brně

+ akce se koná dne 25.10.2008
+ pozvánka ke stažení „zde“:[/download/08-09-30 pozvanka Brno.doc]
+ bližší informace na „www.klubceliakie.cz“:[http://www.klubceliakie.cz/]

číst více ....
16
Pro

Byl vydán nový modrý katalog II. 2008/2009 firmy EUROZONA s.r.o. 

+ v lékárně si ho můžete objednat pod starým Apa kódem 1682211.
+ tímto přestává platit starý modrý katalog II. 2007/2008! 
+ více na stránkách „www.euro-zona.cz“:[http://www.euro-zona.cz/], e-mail : „eurozona@euro-zona.cz“:[mailto:eurozona@euro-zona.cz], tel.  + 420 261 910 071, +420 775 220 185 Tomáš Veleba, jednatel firmy

číst více ....
15
Pro

VZP zvyšuje v rámci vánočního balíčku příspěvek na bezlepkovou dietu a na ozdravný pobyt na dvojnásobek 

+ týká se i těch, kteří již letos příspěvek čerpali
+ více na „www.vzp.cz“:[http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vanocni_balicek/index.html]

číst více ....
12
Pro

Pravidelné setkání celiaků Liberecka a Jablonecka

+ v úterý 16. prosince v 17.30 hodin v prostorách „Červeného kostela“ na libereckém Perštýně  

+ ochutnávka bezlepkového vánočního cukroví, výměna vánočních receptů, informace o bezlepkových vánočních produktech (kolekce, adventní kalendáře )
+ informace ze setkání celiaků v Jizerských pekárnách v České Lípě – nové poznatky o potravinách (informace VÚPP)
+  Srdečně a bezlepkově zve výkonný výbor, bližší informace na tel. 723515377 nebo 602109343 příp. email: „celia.zbl@seznam.cz“:[https://webmail.cesky-hosting.cz/src/compose.php?send_to=celia.zbl%40seznam.cz]

číst více ....