Oznámení

8
Čvc

Rádi bychom vás upozornili, že v červenci a v srpnu se bohužel nekonají pravidelné každoměsíční schůzky. SpBD vám přeje příjemně strávené letní měsíce a těšíme se na vás opět od září, každý druhý čtvrtek v měsíci (více v rubrice o nás).

číst více ....
3
Čvn

Vyšel nový katalog bezlepkových potravin Celitatica – červený I. pro rok 2009 firmy Eurozóna. Můžete si ho objednat v lékárnách pod APA kódem č. 1682203.

číst více ....
1
Čvn

Zde je pár fotek ze 4. fóra celiaků

.<>
[* /files/forum-01.jpg *]


.<>
[* /files/forum-02.jpg *]


.<>
[* /files/forum-03.jpg *]


.<>
[* /files/forum-04.jpg *]


.<>
[* /files/forum-05.jpg *]


.<>
[* /files/forum-06.jpg *]


.<>
[* /files/forum-07.jpg *]


.<>
[* /files/forum-08.jpg *]


.<>
[* /files/forum-09.jpg *]

číst více ....
29
Kvě

Informace o konání .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>

4. FÓRA CELIAKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>


Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se dne 17.5.2009 konalo v době od 9 do 16 hod .<>
—————————————————————————————————————–
ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6 .<>

4. Fórum celiaků .{color:red; lang: cs}<>
###########################


V předsálí se představilo 20 prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin se širokým sortimentem bezlepkových výrobků. Návštěvníci se mohli seznámit s řadou novinek na trhu, ať už formou ochutnávek, tak si mohli přímo výhodně nakoupit vystavované zboží.

Akce se zúčastnilo na 400 návštěvníků.

V sále probíhalo od 10:00 do 15:00 — Diskusní fórum na téma .{color:blue; lang: cs;font-size: 15px;}

„Celiakie — nejen zdravotní problém“ .{color:blue; lang: cs;font-size: 20px;}<>

Po zahájení následovaly odborné přednášky a diskuse.
Velice zaujal Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.,
z II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha s přednáškou na téma Celiakie – známá i tajemná choroba.
Po této přednášce následovala dlouhá diskuse.

Spolu s ním vystoupila Tamara Starnovská, nutriční terapeutka FTN Praha s přednáškou na téma Co lze říci nového o bezlepkové dietě.

Odpolední blok byl zaměřen na finanční otázky související s bezlepkovou dietou.
Nejdříve vystoupila Jana Janků, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 8 s přednáškou na téma Mají nárok celiaci na finanční pomoc od státu? Její přednáška byla zaměřena především na problematiku příspěvku na péči pro rodiče pečující o děti s celiakií.

Následoval příspěvek PhDr. Pavela Kopeckého, ředitele marketingu ČNZP, ve kterém informoval o příspěvku pojišťovny na bezlepkovou dietu, který je poskytován bez ohledu na věk.
Dále informoval o akci CK Golden City tour, která ve 2 turnusech svých zájezdů připravuje bezlepkovou stravu a lze využít příspěvek ČNZP na úhradu těchto pobytů.
Informaci VZP – Jak je to v současnosti s příspěvky na bezlepkovou dietu – přečetla paní Dlabalová.
V další části Ing. Sasová informovala o screeningu celiakie, který probíhal ve Středočeském kraji.
Mgr. Martina Karbanová – informovala o ozdravném pobytu ve Střelských Hošticích, při kterém je zabezpečena bezlepková strava.

Na závěr se konala Valná hromada pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu.


PODĚKOVÁNÍ .{color:red; lang: cs;font-size: 20px;}

Dovolte, abychom poděkovali všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, že věnovali svůj volný čas účasti na této akci.
Dále děkujeme všem vystavovatelům za to, že umožnili návštěvníkům seznámení s bezlepkovým sortimentem a jeho nákup.
Především ale děkujeme všem návštěvníkům, kteří v hojném počtu přišli na tuto akci a doufáme, že pro ně byla přínosem.

Fotografie „zde“:[http://www.celiak.cz/node/759]

číst více ....
6
Kvě

– Ve dnech 23.-25.5.2009 se ve Starých Splavech konalo lékařské sympozium o morfologii a funkci tlustého střeva.
– V jeho rámci proběhl blok přednášek o celiakii. Tohoto bloku se účastnila i naše kolegyně ze Společnosti pro bezlepkovou dietu, která nás poté seznámila se zajímavými informacemi.
– Výtah z přednášek o celiakii je ke stažení „zde“:[/files/09-04-25_zprava_prednasky_Splavy.pdf] (dokument pdf)

číst více ....
14
Dub

Ve dnech 6. až 8. dubna 2009 proběhlo v Muziekgebouw aan ‘t IJ v Amsterdamu odborná konference o celiakii.

Konference se zúčastnila zástupkyně SpBD.

Program byl zajímavý, své příspěvky přednesli přední odborníci na tuto chorobu, jako je například dr. Carlo Catassi nebo dr. Markku Mäki.

Vystavovatelé v předsálí konference: firmy zaměřené na vývoj laboratorních testů, výrobci bezlepkových potravin (Hammermühle, Schär, anglická firma Barkat a nizozemský výrobce produkující výrobky pod značkou Roley’s). Svůj stánek měla i AOECS.

číst více ....