Oznámení

12
Led

Na internetovém prodeji Tadea bezlepkový shop jsme zaznamenali nové výrobky – bezlepkové zákusky. Víc informací na http://www.bezlepkovyshop.cz/index1.html.

číst více ....
12
Led

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo letáky se změnami od 1. 1. 2010. Více informací najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/31628-3.

číst více ....
15
Pro

Jedním z vážných problémů, který provází onemocnění celiakie, je to, že počet pacientů, kteří mají stanovenou správnou diagnózu, je nízký v poměru k odhadovanému výskytu celiakie v Evropě. Jednou z příčin je nízká pomědomost veřejnosti o tomto onemocnění a hlavně velká rozmanitost příznaků, které mohou toto onemocnění provázet.
Letáček, který jsme vytvořili a je v úvodu našich stránek, je distribuován do ordinací praktických lékařů, s určením pro umístění v jejich čekárnách. Má za úkol upozornit dosud nediagnostikované pacienty na příznaky, které mohou toto onemocnění provázet a přispět tak k tomu, aby se na toto onemocnění při stanovení správné diagnózy více myslelo.
Pacientům, kterým již byla stanovena diagnóza, má tento letáček zase poradit kde najít potřebné informace. Na našich stránkách najdou řadu cenných rad, které jim pomohou zorientovat se v tom, jak žít s bezlepkovou dietou.
.

číst více ....
13
Pro

[* /files/IMG_0419.jpg *]
[* /files/IMG_0426.jpg *]
[* /files/IMG_0428.jpg *]
[* /files/IMG_0431.jpg *]
[* /files/IMG_0434.jpg *]
[* /files/IMG_0439.jpg *]
[* /files/IMG_0443.jpg *]
[* /files/IMG_0449.jpg *]
[* /files/IMG_0454.jpg *]
[* /files/IMG_0460.jpg *]

číst více ....
30
Lis

.<>
INFORMACE O PŘEDVÁNOČNÍM TRHU BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>
################################################

.<>
konaného u příležitosti

.<>
Semináře pro pacienty s celiakií a výrobce bezlepkových potravin .{color:red; lang: cs}<>
****************************************************************

Seminář se konal v sobotu 28.11. 2009 ve velkém sále Úřadu městské části Prahy 8.
Pozvánku s programem na tuto akci si můžete prohlédnout „zde.“:[http://www.celiak.cz/node/793]

Seminář byl zaměřen na informaci o Evropském systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu, chystaném Evropskou asociací společností celiaků (AOECS).
Diskuse, která následovala, byla velmi bouřlivá.

Na akci se představili: firma Benkor, Berosa, Bezlepkový svět – GlutenOut, Express Menu, Labeta, Mantler, Oseva Natura, Pekařství paní Rytinové, PRO BIO, Procházka Uzeniny, Racio, Racionální výživa – Glutenex, SH Prodlet – Balviten a Schär – Kleis.

AKCE VYUŽILO NA 300 NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ SI PŘIŠLI VÝHODNĚ NAKOUPIT BEZLEPKOVÉ POTRAVINY NEJEN NA VÁNOCE A NEZBYTNÉ INGREDIENCE NA PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ A OCHUTNAT ŘADU VÝROBKŮ

Děkujeme jim za hojnou účast a doufáme, že byli s akcí spokojeni.
Zároveň děkujeme vystavujícím firmám za jejich účast.

„Fotogalerie“:[http://www.celiak.cz/novinky/810]

číst více ....
26
Lis

Studentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nás požádala o spolupráci. Pro svoji diplomovou práci provádí šetření o celiakii a prosí Vás o vyplnění přiloženého dotazníku: „zde“:[/files/dotaznik%202%20.doc]

číst více ....
23
Lis

Při rozesílání pozvánek se nám několik zásilek vrátilo jako nedoručitelných. Prosíme všechny, u kterých dojde ke změně údajů, o nahlášení těchto změn. Děkujeme.

číst více ....
23
Lis

Předseda NRZP ČR a zástupkyně veřejného ochránce práv apelují na zákonodárce, aby upravili změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi a odstranili její nepřiměřeně tvrdý a diskriminující dopad na osoby se zdravotním postižením.Více na:
http://www.helpnet.cz/aktualne/31276-3/k-problematice-zivotniho-minima

číst více ....
23
Lis

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010 najdete v materiálu, který vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Je k dispozici i v elektronické podobě. Více informací na:
http://www.helpnet.cz/aktualne/31304-3

číst více ....
17
Lis

Zúčastněte se výzkumu OECD a pomožte zlepšit vzdělávací podmínky zdravotně znevýhodněných dětí! Výzkum pod záštitou MŠMT ČR provádí firma SC&C. Týká se žáků, kteří ukončili ZŠ v r. 2000 a 2003 – tj. zhruba ročníky narození 1984/85 a 1987/88. Problémem celiaků je stravování ať už školní či při mimoškolních akcích. Dotazování probíhá do konce listopadu 2009 a každý účastník bude odměněn. Bližší informace a kontaktní formulář na: www.scac.cz/oecd .

číst více ....