Oznámení

29
Bře

Příspěvek pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií
Pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií příspěvek do výše 1 500 Kč se poskytuje 1 x za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě a doklad o zaplacení nákupu dietní stravy.

číst více ....
26
Bře

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR částka 3/2011 byl uveřejněn Metodický pokyn k Cílenému screeningu celiakie.
Věstník najdete „zde“:[/files/VESTNIK%20MZ.pdf] a text je na stránkách č. 51-54

číst více ....
7
Bře

Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna poskytuje v rámci preventivních programů v roce 2011 svým pojištěncům bez rozdílu věku příspěvek až do výše 1 500 Kč ročně na
– bezlepkové suroviny
– bezlepkové potraviny
– domácí pekárnu
– u dětí do 18 let i na ozdravný pobyt organizovaný pro celiaky
Podrobnosti najde ne http://www.cpzp.cz/clanek/3069-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2011.html

číst více ....
5
Bře

Pojištěncům OZP bez omezení věku je určen program zaměřený na včasný záchyt celiakie.
Podrobnosti najdete na http://www.ozp.cz/portal/page/portal/ozp/verejnost/zdravotni_programy_ozp/pro_deti_a_mladez/Prevence%20metabolick%C3%BDch%20onemocn%C4%9Bn%C3%AD

číst více ....
5
Bře

Je určen pro klienty VZP s diagnózou celiakie ve věku do 19 let včetně a mohou získat finanční příspěvek na nákup bezlepkových potravin až 3 600 Kč ročně.
Podrobnosti najdete na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta

číst více ....
27
Úno

Česká obchodní inspekce má zájem věnovat v letošním roce zvýšenou pozornost problematice diskriminace handicapovaných osob v oblasti obchodu a služeb. V této souvislosti by uvítali Vaše zkušenosti a poznatky v této oblasti. Případné náměty lze zaslat elektronicky garantovi za kontrolní akci Zdeňku Krulovi na adresu zkrul@coi.cz.

číst více ....