Oznámení

29
Bře

Příspěvek pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií
Pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií příspěvek do výše 1 500 Kč se poskytuje 1 x za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě a doklad o zaplacení nákupu dietní stravy.

číst více ....
26
Bře

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR částka 3/2011 byl uveřejněn Metodický pokyn k Cílenému screeningu celiakie.
Věstník najdete „zde“:[/files/VESTNIK%20MZ.pdf] a text je na stránkách č. 51-54

číst více ....
7
Bře

Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna poskytuje v rámci preventivních programů v roce 2011 svým pojištěncům bez rozdílu věku příspěvek až do výše 1 500 Kč ročně na
– bezlepkové suroviny
– bezlepkové potraviny
– domácí pekárnu
– u dětí do 18 let i na ozdravný pobyt organizovaný pro celiaky
Podrobnosti najde ne http://www.cpzp.cz/clanek/3069-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2011.html

číst více ....
5
Bře

Pojištěncům OZP bez omezení věku je určen program zaměřený na včasný záchyt celiakie.
Podrobnosti najdete na http://www.ozp.cz/portal/page/portal/ozp/verejnost/zdravotni_programy_ozp/pro_deti_a_mladez/Prevence%20metabolick%C3%BDch%20onemocn%C4%9Bn%C3%AD

číst více ....
5
Bře

Je určen pro klienty VZP s diagnózou celiakie ve věku do 19 let včetně a mohou získat finanční příspěvek na nákup bezlepkových potravin až 3 600 Kč ročně.
Podrobnosti najdete na http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/bezlepkova-dieta

číst více ....
27
Úno

Česká obchodní inspekce má zájem věnovat v letošním roce zvýšenou pozornost problematice diskriminace handicapovaných osob v oblasti obchodu a služeb. V této souvislosti by uvítali Vaše zkušenosti a poznatky v této oblasti. Případné náměty lze zaslat elektronicky garantovi za kontrolní akci Zdeňku Krulovi na adresu zkrul@coi.cz.

číst více ....
27
Úno

**Aktualizace 26.3.2011**

.<>
6. FÓRUM CELIAKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>
################

.<>
se koná u příležitosti 10. výročí založení o. s. Společnost pro bezlepkovou dietu
***********************************************************************

– v sobotu dne **16. 4. 2011, od 9:00 do 16:00 hod**
– **ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8**, U Meteoru 6, tzv. Bílý dům
– spojení: metro B, stanice Palmovka, vzhledem k výluce tramvají jezdí do zastávky Stejskalova náhradní autobusová doprava
– bezbariérový přístup
– možnost parkování přímo před objektem

.<>
PROGRAM .{color:red; lang: cs;font-size: 20px;}
*******

9:00 -10:00 hod presence účastníků

v sále od 10:00 do 15:00 hod diskusní fórum na téma **CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM**

Zahájení .{color:green; lang: cs;font-size: 15px;}

**Celiakie v otázkách a odpovědích**
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. – II. interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha

Přestávka .{color:green; lang: cs;font-size: 15px;}

**Legislativní změny a potraviny pro bezlepkovou dietu**
Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. – Výzkumný ústav potravinářský Praha

**Představení výrobců bezlepkových výrobků**

**Sociální aspekty celiakie**

**Informace z AOECS**
Tereza Lášková

**Bezlepková strava v restauracích**
Kateřina Adamy

15:00 – 16:00 hod Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu

**V předsálí bude probíhat Velikonoční trh bezlepkových výrobků**
Prezentace řady výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin. Budete mít možnost seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků i si výhodně nakoupit.

– BEZGLUTEN
– BRAZILSKÉ PAO
– ELEPEK.CZ Novalim,Smack Zycia
– EXPRES MENU
– GLOBUS
– JIPEK
– KLEIS – SCHÄR
– KNUSPI – Extrudo Bečice
– LABETA
– NATURAL PACK group.
– PEKAŘSTVÍ RYTINOVÁ
– DIALCOS, AGLUTEN, GLIKO
– PRO TECH
– RACIONÁLNÍ VÝŽIVA – GLUTENEX
– SH PRODIET- BALVITEN
– ZDRAVÝ STYL OSTRAVA

Někteří výrobci nabízejí možnost si předem objednat jejich výrobky.
Nabídku Jipeku najdete „zde“:[/files/objednavka-JIPEK.xls]
Nabídku Pekařství Rytinová najdete „zde“:[/files/Rytinova.pdf]

Akce je pořádána ve spolupráci s ČAS a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům a farmaceutickým asistentům za
4 kreditní body. Registrační poplatek je 100 Kč. Přihlášky adresujte na benesova.blp@seznam.cz, info na tel. 603280607.

Pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu a jejich rodinné příslušníky , kteří mají zaplacen členský příspěvek, platí pozvánka jako rodinná vstupenka. Pro ostatní je rodinné vstupné 50 Kč.

číst více ....
18
Úno

Ve všech hypermarketech Globusu probíhá v době od 18. 2. do 3. 3. 2011 akce na bezlepkové výrobky.
Více najdete v letácích Globus str 11 a 12 nebo na jejich internetových stránkách
http://www.globus.cz/common/action_offer/pdf/230/08_11_prah.pdf

číst více ....